Posted in Harry Potter, Non classé

Dementors and Chocolate

The mood-enhancing properties of chocolate are well known in both the Muggle and wizard worlds. Chocolate is the perfect antidote for anyone who has been overcome in the presence of Dementors, which suck hope and happiness out of their surroundings.

Đặc tính cải thiện tâm trạng của sô cô la được biết đến ở cả thế giới Muggle và phù thủy. Sô cô la là thuốc giải độc hoàn hảo cho bất cứ ai đối mặt với sự xuất hiện của Giám ngục, thứ cướp đi tất cả hy vọng và hạnh phúc xung quanh.

Chocolate can only be a short-term remedy, however. Finding ways to fight off Dementors – or depression – are essential if one is to become permanently happier. Excessive chocolate consumption cannot benefit either Muggle or wizard.

Tuy nhiên, sô cô la chỉ là một phương pháp nhất thời. Cách chống lại Giám ngục hay làm suy yếu nó chính là tìm ra hạnh phúc vĩnh cửu. Tiêu thụ quá nhiều sô cô la không tốt cho cả Phù thủy và Muggle.

Cre: www.pottermore.com

Advertisements

Author:

HCM University of Technology SIMer13 - Industrial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s