Posted in Harry Potter, Non classé

The Knight Bus

For witches and wizards who are Floo-sick, whose Apparition is unreliable, who hate heights or who feel frightened or queasy taking Portkeys, there is always the Knight Bus, which appears whenever a witch or wizard in urgent need of transportation sticks out their wand arm at the kerb.

Cho những phù thủy nam nữ, những người say bột Floo – thứ mà sự xuất hiện không hề đáng tin cậy, sợ độ cao hay nôn mửa khi di chuyển bằng Khóa cảng, Xe đò hiệp sĩ luôn có mặt, xuất hiện mọi nơi khi phù thủy rơi vào tình trạng khẩn cấp chỉ cần họ chỉ thẳng đũa thần vào lề đường.

A purple, triple-decker bus, it has seats during the day and beds at night. It is not particularly comfortable, and I would advise against ordering hot drinks even if offered, because the bus’s habit of leaping from one destination to another at a moment’s notice can result in a lot of spillage.

Một chiếc xe ba tầng màu tía, có ghế vào ban ngày và giường vào ban đêm. Nó chẳng thoải mái tẹo nào, khuyên chân thành là bạn không nên gọi đồ uống nóng ngay cả khi được dạm hỏi, vì thói quen của chiếc xe này chính là phóng từ nơi này đến nơi khác trong khoảng khắc mà chẳng màng đến bao sự đổ vỡ.

The Knight Bus is a relatively modern invention in wizarding society, which sometimes (though it will rarely admit it) takes ideas from the Muggle world.

Xe đò hiệp sĩ là một phát minh tương đối hiện đại trong cộng đồng phù thủy, thứ mà đôi khi học hỏi từ thế giới Muggle (thực tế thì nó rất hiếm khi được thừa nhận í). 

 

J.K. Rowling’s thoughts

The Knight Bus was so-named because, firstly, knight is a homonym of night, and there are night buses running all over Britain after normal transport stops. Secondly, ‘knight’ has the connotation of coming to the rescue, of protection, and this seemed appropriate for a vehicle that is often the conveyance of last resort.

Xe đò hiệp sĩ được đặt tên vì, đầu tiên, từ “knight” đồng âm với từ “night”, và và có rất nhiều chuyến xe chạy khắp nước Anh khi các phương tiện khác đều đã ngừng di chuyển. Thứ hai, “knight” có nghĩa rộng hơn là giải thoát, bảo vệ, và có vẻ như thích hợp cho một phương tiện di chuyển cuối cùng. (the last choice :v)

The driver and conductor of the Knight Bus in ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ are named after my two grandfathers, Ernest and Stanley.

Lái xe và lơ xe của Xe đò hiệp sĩ trong “Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban” được đặt tên theo hai người ông của tôi, Ernest và Stanley. (Sau đó bà ta cho Stan làm tử thần thực tử – à không, bị khống chế rồi chết >”< )

Cre: www.pottermore.com

Tư vấn học tiếng Anh: Đăng ký hoặc để lại Tên + SĐT: https://goo.gl/zw4cvg

Advertisements

Author:

HCM University of Technology SIMer13 - Industrial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s