Posted in Harry Potter, Non classé

the Hogwarts Sorting Hat

[…]

So try me on and I will tell you

Vậy nên hãy đội tôi lên và tôi sẽ cho bạn biết

Where you ought to be.

nơi mà bạn nên thuộc về

You might belong in Gryffindor,

bạn có thể thuộc Gryffindor,

Where dwell the brave at heart,

Nơi của những chiến sĩ đầy gan dạ

Their daring, nerve and chivalry

những con người liều lĩnh, dũng cảm và đầy tinh thần thượng võ

Set Gryffindors apart;

rời khỏi Gryffindors

You might belong in Hufflepuff,

bạn có thể ở Hufflepuff

Where they are just and loyal,

nơi của những người công bằng và chính nghĩa

Those patient Hufflepuffs are true

người có tính kiên nhẫn phi phàm

And unafraid of toil;

không nản việc khó

Or yet in wise old Ravenclaw,

hay ở Ravenclaw tinh thông uyên bác

If you’ve a ready mind,

nếu bạn có trí óc tuyệt vời

Where those of wit and learning,

đây là nơi của trí tuệ và học thức

Or perhaps in Slytherin

hoặc giả như vào Slytherin

You’ll make your real friends,

bạn sẽ có những người bạn thực sự

Those cunning folk use any means

một lũ xảo trá theo bất kỳ nghĩa nào

To achieve their ends.

để đạt được thành công cuối cùng

So put me on! Don’t be afraid!

Hãy đội tôi lên và đừng e ngại!

Cre: www.pottermore.com

Set s.o/s.th apart: tách rời khỏi

Advertisements

Author:

HCM University of Technology SIMer13 - Industrial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s