Posted in Newspaper, Non classé

28/7

1.there’s a low chance
2.it’s highly likely
3.slap tariffs on Asian imports
4.triggering a currency war
5.earlier this month # later this month
6. trade protectionism
7. regional security
8.military commitments
9. is most at risk
10.gross domestic product growth
11.cost-push inflation
12.trade surpluses
13.looser macroeconomic policies
.

Investors say there’s a low chance Donald Trump will build a wall on the U.S. border with Mexico if he becomes president. But they think it’s highly likely he’ll slap tariffs on Asian imports, triggering a currency war.
.
.
===>> Nhớ đừng dịch từng từ, mà chuyển nó về ngữ cảnh tiếng Việt, đó là sự khác biệt giữa tiếng Việt và Anh = Các nhà đầu từ nói rằng có rất ít cơ hội ông Trùm sẽ xây dựng 1 bức tường giữa biên giới Mỹ và Mexico nếu ông ấy trở thành tổng thống. Nhưng họ nghĩ có nhiều khả năng ông ấy sẽ đánh thuế vào các hàng hóa nhập khẩu từ Châu Á, gây ra 1 cuộc chiến tiền tệ.
.
.
An investor survey conducted earlier this month by Nomura Holdings Inc. flags a long list of worries under a Trump presidency: from a possible rise in trade protectionism to threats to regional security if the U.S. cuts its military commitments in Asia.
.
.
===>> Nhớ đừng dịch từng từ, mà chuyển nó về ngữ cảnh tiếng Việt, đó là sự khác biệt giữa tiếng Việt và Anh = Một cuộc khảo sát các nhà đầu từ được thực hiện đầu tháng này bởi Nomura, cho thấy nhiều sự việc đáng lo lắng nếu ông Trùm thắng cử từ việc có thể gia tăng sự bảo hộ thương mại đến những mối đe dọa đến an ninh khu vực nếu Mỹ cắt giảm những cam kết quân sự tại Châu Á.
.
.
The conclusion is clear: after Mexico, Asia is most at risk.
.
.
“A Trump presidency would no doubt hurt Asia’s gross domestic product growth and could ultimately drive cost-push inflation, impart smaller trade surpluses and looser macroeconomic policies,” said Rob Subbaraman, the report’s lead author.
.
.
===>> Nhớ đừng dịch từng từ, mà chuyển nó về ngữ cảnh tiếng Việt, đó là sự khác biệt giữa tiếng Việt và Anh = Rất rõ ràng là sau Mexico thì Châu Á gặp nhiều rủi ro nhất. Ông Trùm làm tổng thống rõ ràng sẽ gây hại đến tăng trưởng GDP=tổng sản phẩm quốc nội của Châu Á và cuối cùng có thể dẫn đến lạm phát đẩy chi phí tăng cao, thặng dư thương mại ít hơn và các chính sách kinh tế vĩ mô được nới lỏng hơn.Ông Rob, tác giả nghiên cứu nói.

Advertisements

Author:

HCM University of Technology SIMer13 - Industrial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s