Posted in Harry Potter, Non classé

the Hogwarts Sorting Hat

[…]

So try me on and I will tell you

Vậy nên hãy đội tôi lên và tôi sẽ cho bạn biết

Where you ought to be.

nơi mà bạn nên thuộc về

You might belong in Gryffindor,

bạn có thể thuộc Gryffindor,

Where dwell the brave at heart,

Nơi của những chiến sĩ đầy gan dạ

Their daring, nerve and chivalry

những con người liều lĩnh, dũng cảm và đầy tinh thần thượng võ

Set Gryffindors apart;

rời khỏi Gryffindors

You might belong in Hufflepuff,

bạn có thể ở Hufflepuff

Where they are just and loyal,

nơi của những người công bằng và chính nghĩa

Those patient Hufflepuffs are true

người có tính kiên nhẫn phi phàm

And unafraid of toil;

không nản việc khó

Or yet in wise old Ravenclaw,

hay ở Ravenclaw tinh thông uyên bác

If you’ve a ready mind,

nếu bạn có trí óc tuyệt vời

Where those of wit and learning,

đây là nơi của trí tuệ và học thức

Or perhaps in Slytherin

hoặc giả như vào Slytherin

You’ll make your real friends,

bạn sẽ có những người bạn thực sự

Those cunning folk use any means

một lũ xảo trá theo bất kỳ nghĩa nào

To achieve their ends.

để đạt được thành công cuối cùng

So put me on! Don’t be afraid!

Hãy đội tôi lên và đừng e ngại!

Cre: www.pottermore.com

Set s.o/s.th apart: tách rời khỏi

Advertisements
Posted in Harry Potter, Non classé

The Knight Bus

For witches and wizards who are Floo-sick, whose Apparition is unreliable, who hate heights or who feel frightened or queasy taking Portkeys, there is always the Knight Bus, which appears whenever a witch or wizard in urgent need of transportation sticks out their wand arm at the kerb.

Cho những phù thủy nam nữ, những người say bột Floo – thứ mà sự xuất hiện không hề đáng tin cậy, sợ độ cao hay nôn mửa khi di chuyển bằng Khóa cảng, Xe đò hiệp sĩ luôn có mặt, xuất hiện mọi nơi khi phù thủy rơi vào tình trạng khẩn cấp chỉ cần họ chỉ thẳng đũa thần vào lề đường.

A purple, triple-decker bus, it has seats during the day and beds at night. It is not particularly comfortable, and I would advise against ordering hot drinks even if offered, because the bus’s habit of leaping from one destination to another at a moment’s notice can result in a lot of spillage.

Một chiếc xe ba tầng màu tía, có ghế vào ban ngày và giường vào ban đêm. Nó chẳng thoải mái tẹo nào, khuyên chân thành là bạn không nên gọi đồ uống nóng ngay cả khi được dạm hỏi, vì thói quen của chiếc xe này chính là phóng từ nơi này đến nơi khác trong khoảng khắc mà chẳng màng đến bao sự đổ vỡ.

The Knight Bus is a relatively modern invention in wizarding society, which sometimes (though it will rarely admit it) takes ideas from the Muggle world.

Xe đò hiệp sĩ là một phát minh tương đối hiện đại trong cộng đồng phù thủy, thứ mà đôi khi học hỏi từ thế giới Muggle (thực tế thì nó rất hiếm khi được thừa nhận í). 

 

J.K. Rowling’s thoughts

The Knight Bus was so-named because, firstly, knight is a homonym of night, and there are night buses running all over Britain after normal transport stops. Secondly, ‘knight’ has the connotation of coming to the rescue, of protection, and this seemed appropriate for a vehicle that is often the conveyance of last resort.

Xe đò hiệp sĩ được đặt tên vì, đầu tiên, từ “knight” đồng âm với từ “night”, và và có rất nhiều chuyến xe chạy khắp nước Anh khi các phương tiện khác đều đã ngừng di chuyển. Thứ hai, “knight” có nghĩa rộng hơn là giải thoát, bảo vệ, và có vẻ như thích hợp cho một phương tiện di chuyển cuối cùng. (the last choice :v)

The driver and conductor of the Knight Bus in ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ are named after my two grandfathers, Ernest and Stanley.

Lái xe và lơ xe của Xe đò hiệp sĩ trong “Harry Potter và tù nhân ngục Azkaban” được đặt tên theo hai người ông của tôi, Ernest và Stanley. (Sau đó bà ta cho Stan làm tử thần thực tử – à không, bị khống chế rồi chết >”< )

Cre: www.pottermore.com

Tư vấn học tiếng Anh: Đăng ký hoặc để lại Tên + SĐT: https://goo.gl/zw4cvg

Posted in Harry Potter, Non classé

Dementors and Chocolate

The mood-enhancing properties of chocolate are well known in both the Muggle and wizard worlds. Chocolate is the perfect antidote for anyone who has been overcome in the presence of Dementors, which suck hope and happiness out of their surroundings.

Đặc tính cải thiện tâm trạng của sô cô la được biết đến ở cả thế giới Muggle và phù thủy. Sô cô la là thuốc giải độc hoàn hảo cho bất cứ ai đối mặt với sự xuất hiện của Giám ngục, thứ cướp đi tất cả hy vọng và hạnh phúc xung quanh.

Chocolate can only be a short-term remedy, however. Finding ways to fight off Dementors – or depression – are essential if one is to become permanently happier. Excessive chocolate consumption cannot benefit either Muggle or wizard.

Tuy nhiên, sô cô la chỉ là một phương pháp nhất thời. Cách chống lại Giám ngục hay làm suy yếu nó chính là tìm ra hạnh phúc vĩnh cửu. Tiêu thụ quá nhiều sô cô la không tốt cho cả Phù thủy và Muggle.

Cre: www.pottermore.com

Posted in Harry Potter

Differences bw Wizard and Muggle

Colours

Witches and wizards often reveal themselves to each other in public by wearing purple or green, often in combination. In Britain (and much of Europe) purple has an association with both royalty and religion. Purple dyes, being costly, were once worn only by those who could afford them; bishops‘ rings are traditionally set with amethysts. Green has long had a supernatural connection in the UK. Superstition says that it ought to be worn with care; the fairies are supposedly possessive of it, as it is their proper colour. It ought never to be worn at weddings, due to a further association with misfortune and death. Green is the colour of much ‘Dark’ magic; of the ‘Dark Mark’, of the luminescent potion in which Voldemort conceals one of his Horcruxes, of many ‘Dark’ spells and curses, and of Slytherin house. The combination of purple and green, therefore, is suggestive of both sides of magic: the noble and the ignoble, the helpful and the destructive.

The four Hogwarts houses have a loose association with the four elements, and their colours were chosen accordingly. Gryffindor (red and gold) is connected to fire; Slytherin (green and silver) to water; Hufflepuff (yellow and black, representing wheat and soil) to earth; and Ravenclaw (blue and bronze; sky and eagle feathers) to air.

Colours like peach and salmon pink are distinctly un-magical, and therefore much favoured by the likes of Aunt Petunia. On the other hand, shocking pink, as SPORTED by the likes of Nymphadora Tonks, conveys a certain punky ‘yes, I’ve got a Muggle-born father and I’m not ashamed of it’ attitude.

Colours also played their part in the naming of Hagrid and Dumbledore, whose first names are Rubeus (red) and Albus (white) respectively. The choice was a nod to alchemy, which is so important in the first Harry Potter book, where ‘the red’ and ‘the white’ are essential mystical components of the process. The symbolism of the colours in this context has mystic meaning, representing different stages of the alchemic process (which many people associate with a spiritual transformation). Where my two characters were concerned, I named them for the alchemical colours to convey their opposing but complementary natures: red meaning passion (or emotion); white for asceticism; Hagrid being the earthy, warm and physical man, lord of the forest; Dumbledore the spiritual theoretician, brilliant, idealised and somewhat detached. Each is a necessary counterpoint to the other as Harry seeks father figures in his new world.

Cre: Pottermore