Posted in Non classé, Writing

4

Vietnamese tourism industry welcomes about 5 millions foreign tourists every year in spite of/ despite many  fierce competition from neighbouring countries/ nations.

Peter Nguyen is Vietnamese-American with American father and Vietnamese mother. Peter visited his mother’s home country for the first time in 1990.

Peter was impressed by natural beauty, traditional culture and friendly people. Peter decided to stay in Vietnam to study exceptional/ special culture of ethnic minority in northern highland provinces.

Peter established/ founded a small culture museum to introduce to foreign visitors about daily life of local people/ residents. This museum was consider as a culture bridge between eastern residents and western visitors.

Furthermore/ Also/ Besides/ Moreover, Peter carried out/ conduct many community projects to improve living standard of residents, built some primary and secondary schools as well as raise their awareness about traditional culture protection/ preservation.

Peter co-operated with local authorities to hold interesting tours and culture festivals for domestic and international tourists to rise/ increase local incomes and create jobs for local workers.

Advertisements
Posted in Non classé, Writing

12/7

Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khốn khổ vì vốn vay.Đấy là tâm trạng bức xúc của một giám đốc nông trại đến từ Lâm Đồng khi nói về quỹ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)

Small and medium enterprises are still miserable because of loans. Tell about the support fund for small and medium firms, a farm’s director in Lam Dong said in an urgent mood.

Công ty của ông hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao được gần 3 năm, chuyên xuất hoa sang thị trường Nhật Bản. 3 năm với nhiều hợp đồng lớn nhỏ, được công ty bạn tin cậy, nhưng ông vẫn chưa thể mở rộng sản xuất vì khó khăn vay vốn.

Ông cho biết, doanh nghiệp đã nhiều lần thử vay vốn, nhưng liên tục bị từ chối, bởi không có tài sản đảm bảo. “Doanh nghiệp muốn vay 5 tỉ, thì phải có thế chấp trên 5 tỉ. Nếu có thế chấp này, thì cần gì nữa” – ông bức xúc nói.

Theo điều tra, trong nhiều năm qua, 90% doanh nghiệp đồng tình với nhận định không thể vay vốn nếu không có tài sản thế chấp. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp dù có ý tưởng, kế hoạch kinh doanh tốt, bài bản cũng không thể đảm bảo cho họ tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

.